19.03.2022 Zkoušky mladých hasičů

V sobotu 19.3.2022se na hasičské zbrojnici ve Starém Městě konaly zkoušky k získání odznaků odborností mladých hasičů. Díky náročné přípravě jsme z našeho sboru přihlásili jen 3 děti, které úspěšně splnily a získaly své odznaky odbornosti.

 Při zkouškách byl hodnocen písemný test a praktická část z ústního zkoušení. Zkoušky se konaly dle směrnic "odznaků odbornosti" mladých hasičů a směrnic hry Plamen před zkušební komisí Okresní odborné rady mládeže při OSH Uherské Hradiště. V příštím roce chceme rozšiřovat sbírku odznaků i dalších odborností pro ostatní děti.  

Získané odbornosti:

Preventista - junior

Ella Náplavová

Strojník - junior

Julie Panáčková

David Kedroň