07.05.2022 Technická pomoc Nedakonice

V sobotu 7.5.2022 krátce po poledni vyjela jednotka k odčerpání vody ze zaplavenému podjezdu směrem na Boršice. 

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že z důvodu poruchy čerpadla čerpací stanice po nočních srážkách došlo k naplnění záchytné jímky povrchovou vodou a částečnému zaplavení prostor komunikace v místě železničního podjezdu na Boršice.
Jednotka zahájila odčerpávání vody pomocí motorového kalového čerpadla do přilehlého potoku. 
Po odčerpání vody se jednotka přesunula k železničnímu podjezdu na silnici č. 427/II ve směru na Polešovice, kde bylo průzkumem zjištěno zaplavení jednoho jízdního pruhu. Na odčerpávání vody bylo použito motorové kalové čerpadlo. Během zásahu byl kontrolou pojistek na přívodu el. energie pro rozvaděč čerpací stanice zjištěn špatný kontakt a čerpací stanice byla zprovozněna. Po celou dobu zásahu byla členy jednotky řízena doprava.