22.07.2021 Požár žel. náspu Nedakonice

Ve čtvrtek 22.07.2021 v 14:19 hod. byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje k požáru trávy na železničním náspu v traťovém km 128,8 - 129,1 v obci Nedakonice směr Mor. Písek. Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka s technikou CAS 24/2500/400 LIAZ (HUH 261) v počtu 1+3.

Místo požáru bylo nepřesně popsáno a označeno v mapě, tudíž ho bylo nutné vyhledat. Následně byl viděn kouř až za hranicí Zl. kraje směrem k Mor. Písku. Při příjezdu jednotky na toto místo byl průzkumem potvrzen požár trávy podél železničního náspu na ploše cca cca 120 x 2 m. Na místě již stál vlak a posádka lokomotivy použila k hašení požáru PHP. Plamenné hoření požáru bylo rozšířeno v několika ohniscích a na jejich likvidaci byl nasazen vysokotlaký proud a jednoduché hasební prostředky - tlumice. Na místo zásahu se následně dostavila jednotka HZS Zlínského kraje - stanice Uherské Hradiště. Z důvodu nepotvrzení zpomalení nebo zastavení traťového provozu byla stanovena hlídka v obou směrech pro větší bezpečnost zasahujících hasičů. Po likvidaci požáru přijela na místo jednotka SŽDC Přerov, která si místo zásahu převzala a naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.hasici.nedakonice.cz/images/fotogalerie/zasahy/2021-07-22