25.-27.6.2021 Odstraňování následků tornáda na Jižní Moravě

Na likvidaci škod způsobených tornádem se naše jednotka zapojila dobrovolně a její část vyjela na místo společně s odřadem Zlínského kraje. Zásah probíhal v obci Mikulčice od pátku 25.6. do neděle 27.6. 

V zasažené oblasti bylo nejprve nutné odstranit sutiny z ulic, okolí a prostorů domů k jejich zpřístupnění. Následně probíhalo především rozebíraní střešních konstrukcí, provizorní zastřešení domů, zabezpečení zapažením poškozených stěn nebo stropů proti zřícení. Zásah byl náročný nejenom fyzicky ale také nutnou zvýšenou opatrností při práci ve výškách na poškozených střechách, vysokými teplotami a především psychickou zátěží vzhledem k situaci na místě. Vedle obce měli členové vybudované zázemí společně s hasiči Zl. kraje z kontejneru nouzového přežití včetně velkého stanu pro přespání.

 https://www.facebook.com/Sbor-dobrovoln%C3%BDch-hasi%C4%8D%C5%AF-Nedakonice-545430945583012

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.hasici.nedakonice.cz/images/fotogalerie/zasahy/2021-06-25