17.9.2013 technická pomoc Nedakonice

v úterý ráno 17.09. 2013 v 07:00 byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje k čerpání vody ze zaplaveného železničního podjezdu na silnici 427/II na Polešovice. Jednotka vyjela na místo ohlášené události s technikou CAS 24/2500/400 LIAZ a DA 8-L1Z: A30 v počtu 6 osob.

 

Po příjezdu ma místo bylo zjištěno, že z důvodu výpadku elektrické energie nefungovala čerpadla pro přečerpávání vody ze záchytné jimky u podjezdu. V době příjezdu jednotky na místo zde již byl přítomen pracovník SÚS Slovácka, který zprovoznil čerpadla pomocí kterých byla voda j přeplněné jímky odčerpána. Po provedení průzkumu se jednotka vrátila na svou základnu.