15.06.2012 požár Stříbrnice

15.6.2012 22:19 hod. byla krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje vyslána naše jednotka k požáru stodoly do obce Stříbrnice. Jednotka vyjela s CAS 24 v počtu 1+7.

Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že hoří stodola ve špatně přístupném terénu, který byl navíc silně podmočen po předešlých vytrvalých deštích. V době příjezdu hasičských jednotek se požár nacházel v III. fázi což znamená, že celý objekt byl již plně zasažen plamenným hořením. Jednotky se zaměřily především na ochranu okolí budovy a zabránění dalšího rozšíření požáru.

Na lokalizaci požáru byl nasazen 1 vysokotlaký prod a 1 proud C. Likvidace požáru byla komplikována 2 plynovými PB lahvemi, které byly ve stodole uskladněny. Při požáru byly lahve zasypány uskladněným dřevem a uhlím a jednotky musely při rozebírání a hašení hořícího materiálu postupovat velmi opatrně. Místo zásahu bylo osvětleno několika osvětlovacími agregáty. Na likvidaci požáru se spolu s naší jednotkou podílely jednotky HZS ZLK, stanice Uherské Hradiště, JSDH Boršice, Stříbrnice, Osvětimany a Buchlovice. Souběžně s hasebními pracemi začalo probíhat také dokumentování místa zásahu a vyšetřování příčiny vzniku požáru, které pokračovalo také v sobotu.

Vyšetřování příčiny vzniku požáru probíhá společně s orgány Police ČR.

 • IMG_1843
 • IMG_1844
 • IMG_1847
 • IMG_1849
 • IMG_1850
 • IMG_1851
 • IMG_1852
 • IMG_1854
 • IMG_1856
 • IMG_1857
 • IMG_1858
 • IMG_1859
 • IMG_1860
 • IMG_1861
 • IMG_1862
 • IMG_1863
 • IMG_1864
 • IMG_1866
 • IMG_1867
 • IMG_1868
 • IMG_1869
 • IMG_1870

foto: SDH Stříbrnice