31.01.2012 požár žel.náspu Mor. Písek

Ohlášeno: 12:29
Vyhláš. popl.: 12:29
Výjezd: 12:36
Na místě: 12:49
Zásah: 12:49
Odjezd: 13:46
Návrat: 14:12

V úterý 31.1 jednotka vyjela s technikou CAS 24/2500/400 LIAZ v počtu 1+4 k požáru náspu železniční tratě ve směru Nedakonice - Moravský Písek. Příjezd na místo zásahu byl ztížen nepřístupným terénem pro techniku. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří suchá tráva u železničního náspu a požár se nadále šíří.

 

V době příjezdu jednotky na místo zásahu se zde nikdo nenacházel. Protože k místu požáru nevedla žádná přístupová cesta vydali se členové jednotky na místo pěšky a za pomoci jednoduchých hasebních prostředků se snažili požár lokalizovat. Strojník pokračoval v hledání vhodného přístupu pro CAS. Po příjezdu CAS k požáru byl nasazen 1 vysokotlaký proud a požár byl likvidován. Při provádění hasebních prací bylo zjištěno, že v místě požáru bylo prováděno spalování odpadu, které nebylo řádně zajištěno proti rozšíření. Cestou KOPIS ZLK byl na místo povolám místně příslušný vyšetřovatel příčin vzniku požárů(ÚO Hodonín). Po příjezdu jednotky HZS SŽDC Přerov bylo místo zásahu po závěrečném průzkumu předáno této jednotce a jednotka se vrátila na základnu. 

  • 31012012391
  • 31012012392
  • 31012012393
  • 31012012394
  • 31012012395
  • 31012012396
  • 31012012397
  • 31012012398
  • 31012012399
  • 31012012400