22. a 26.8.2011 požár Nedakonice

Vyhlášení poplachu 15:40
výjezd 15:46
zahájení zásahu 15:47
odjezd 15:59
příjezd na základnu 16:04
Lokalizace 15:49
Likvidace 15:55

Dva požáry přírodního prostředí během jednoho týdne
Hned dvakrát během jednoho týdne musela naše jednotka zasahovat u požárů. V pondělí 22.8.2011 v 15:40 byla jednotka vyslána krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje k požáru na poli mezi Nedakonicemi a Kostelany n/M. Jednotka vyjela na místo události v počtu 1+4 s technikou CAS 24 / 2500/ 400 S2Z. Při příjezdu na místo události bylo zjištěno, že při provádění zemědělských prací byly na poli spalovány také zbytky slámy.

Na několika samostatných hromádkách již požár samovolně dohoříval pouze v jednom místě došlo k zapálení okolní trávy a oheň se dále šířil při polní cestě. Požár byl zlikvidován pomocí vysokotlakého proudu. Na místo se v době lokalizace požáru dostavila také jednotka HZS Zlínského kraje, stanice Uherské Hradiště, která nezasahovala a vrátila se na základnu.

Vyhlášení poplachu 18:45
výjezd 18:50
zahájení zásahu 18:52
odjezd 19:20
příjezd na základnu 19:25
Lokalizace 18:55
Likvidace 19:07

Druhý požár byl oznámen telefonicky občanem obce místní ohlašovně požáru v pátek 26.8.2011 v 18:45. Následně bylo o požáru informováno krajské operační a informační středisko HZS Zlínského kraje a vyhlášen poplach pro jednotku. Jednotka vyjela na místo události v počtu 1+8 s technikou CAS 24 / 2500/ 400 S2Z.

Při příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že došlo k požáru železničního náspu v žel. stanici Nedakonice a požár se dále šíří po železničním náspu a také po břehu Dlouhé Řeky.

Terén byl pro techniku nesjízdný. Bylo provedeno dopravní vedení pomocí 3 hadic B75 a útočné vedení 2C52. Cestou KOPIS byly o požáru informovány ČD. Z důvodu zásahu bylo nařízeno snížení rychlosti pro projíždějící vlaky. Po likvidaci požáru se na místo dostavila také jednotka HZS SŽDC Přerov, která nezasahovala.

  • 22082011197
  • 22082011198
  • 26082011199
  • 26082011200
  • 26082011201
  • 26082011202
  • 26082011203
  • 26082011204
  • 26082011205