Čísla tísňového volání

 Národní čísla tísňového volání:

150 - HASIČI (Hasičský záchranný sbor ČR)

155 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje)

158 - POLICIE ČR

112 - JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

150 – HASIČI (Hasičský záchranný sbor ČR)
Kdy volat:
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení, dopravní nehodu...), která ohrožuje osoby nebo majetek.,
Příjem tísňových volání na tomto čísle přijímá Krajské operační a informační středisko HZS Zlínského kraje.
Hovor lze uskutečnit pomocí pevné tel. sítě nebo prostřednictvím mobilního operátora.

155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje)
Kdy volat:
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.
Příjem tísňových volání na tomto čísle přijímá Krajské operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.
Hovor lze uskutečnit pomocí pevné tel. sítě nebo prostřednictvím mobilního operátora.

158 – POLICIE ČR
Kdy volat:
Pokud jste svědky dopravní nehody bez zranění nebo spáchání trestního činu.
Hovor lze uskutečnit pomocí pevné tel. sítě nebo prostřednictvím mobilního operátora.

Příjem tísňových volání na tomto čísle přijímá v případě volání:
z pevné linky Operační středisko OŘ PČR Uh. Hradiště.
z mobilního telefonu Operační středisko KS PČR Brno.

112 – JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Kdy volat:
V případě potřeby zásahu více složek IZS např. dopravní nehody se zraněním.
Na tomto čísle jsou přijímána veškerá tísňová volání, která jsou dále předávána kompetentním základním složkám IZS (policii, záchranné službě a hasičům). Příjem zpráv na tomto tísňovém čísle je zabezpečován HZS ČR prostřednictvím krajských operačních středisek.
Umožňuje volání z pevné linky nebo z mobilního telefonu. Při použití mobilního telefonu je spojení uskutečněno bez ohledu na pokrytí území signálem používaného operátora – dojde k automatickému přesměrování na operátora s nejsilnějším signálem. Jednotlivá pracoviště přijímající tísňové číslo 112 jsou v celé republice vzájemně propojena a v případě obsazení místně příslušného operačního střediska je tísňové volání přijato v jiném kraji a následně je zpráva předána příslušné jednotce. Zprávy na čísle 112 jsou přijímány operátory se znalostí cizích jazyků a umožňující oznámení tísňového volání cizincům bez znalosti českého jazyka.

Při oznamování požáru uveďte:
kde hoří (co nejpřesnější popis adresy pro příjezd jednotek hasičů)
co hoří (jaký objekt je zasažen a rozsah požáru)
své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru.