Ohlašovny požárů

Čísla tísňového volání  150, 112
Ohlašovna  telefon  mobilní  dosažitelnost 
OÚ NEDAKONICE  572 593 815  724 367 588  7.40 - 15.00 
7.40 - 16.00 pondělí
7.40 - 17.00 středa
 Josef Otrusina   723 552 409 mimo pracovní dobu
 
Místa pro ohlášení požáru telefon mobilní  dosažitelnost 
Svatopluk Vaďura   607 136 705  
Vrátnice a.s. Laksyma        
       

Místa  pro  ohlášení  požáru  musí  být  viditelně  označeny  tabulkou  „Zde  hlaste  požár“  nebo symbolem telefonního čísla 150.