14.10.2020 Technická pomoc Nedakonice

Na základě monitoringu stavu hladiny řeky Moravy vyjela jednotka ve večerních hodinách ke stavbě protipovodňové hráze.

Při večerní kontrole hrází a stálém vzestupu hladiny řeky Moravy bylo po konzultaci s pracovníkem povodí Moravy rozhodnuto o postavení preventivní ochranné hráze z pytlů s pískem.

Hasiči spolu s dobrovolníky začali plnit přichystaný písek na sběrném dvoře obecního úřadu a rozvážet pytle s pískem na určené místo. V nočních hodinách bude stále prováděn monitoring stavu hladin řek a hrází.

Všem dobrovolníkům děkujeme za pomoc.

14.10. 21:30 hod.  řeka Morava přetéká na protější hrázi a zaplavuje Kunovský les.

15.10. 7:00 hod.  výška hladina klesá, stále přetéká na protější hrázi a zaplavuje Kunovský les.

 

  • img_20201014_204357
  • img_20201014_210424
  • img_20201014_210928
  • img_20201014_210933
  • img_20201014_211047
  • img_20201014_223923