04.02.2020 Technická pomoc Nedakonice

V úterý 4.2.2020 ve 12:18:58 hod byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje na základě oznámení starosty obce k čerpání vody na čistírnu odpadních vod v Nedakonicích. Naše jednotka vyjela na místo ohlášené události s technikou DA-L1Z FORD TRANSIT v počtu 1+1.

Při příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v důsledku výpadku dodávky el. energie do areálu ČOV a vydatným dešťovým srážkám došlo k naplnění technologie ČOV vodou a hrozilo zaplavení vnitřních prostor objektu. Jednotka prováděla očištění a uvolnění zanesené technologie a monitorovala stav hladiny. Připravené kalové čerpadlo nakonec nebylo nutné použít.

Zásah byl ukončen po obnovení dodávky el. energie do areálu ČOV, kdy byla spuštěna technologie ČOV.