28.05.2019 Technická pomoc Nedakonice

V úterý 28.05.2019 v 15:54 hod byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje k čerpání vody na čistírnu odpadních vod v Nedakonicích. Naše jednotka vyjela na místo ohlášené události s technikou DA-L1Z FORD TRANSIT v počtu 1+3.

Při příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v důsledku výpadku dodávky el. energie do areálu ČOV a intenzivním dešťovým srážkám došlo k naplnění technologie ČOV vodou a docházelo k zaplavování venkovních prostor objektu v rekonstrukci a hrozilo také zaplavení i vnitřních prostor. Jednotka na odčerpávání vody uvnitř objektu nasadila přenosné motorové kalové čerpadlo se spalovacím motorem a zahájila přečerpávání vody do místního vodního toku Dlouhá řeka. Čerpání bylo ukončeno po obnovení dodávky el. energie do areálu ČOV, kdy byla spuštěna technologie ČOV.

  • img_20190528_160728
  • img_20190528_160900
  • img_20190528_160904
  • img_20190528_161703