12.06.2018 Technická pomoc Nedakonice

V úterý ráno 12.06.2018 v 4:30 hod byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje k čerpání vody na čistírnu odpadních vod v Nedakonicích. Naše jednotka vyjela na místo ohlášené události s technikou CAS 24/2500/400 LIAZ v počtu 1+5.

Při příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v důsledku výpadku dodávky el. energie do areálu ČOV a intenzivním dešťovým srážkám došlo k naplnění technologie ČOV vodou a hrozilo bezprostřední zaplavení objektu ČOV vodou přiváděnou kanalizační sítí. Jednotka na odčerpávání vody nasadila přenosné motorové kalové čerpadlo se spalovacím motorem a zahájila přečerpávání vody do místního vodního toku Dlouhá řeka. Čerpání bylo ukončeno po obnovení dodávky el. energie do areálu ČOV, kdy byla spuštěna technologie ČOV.

  • 2018-06-12