13.07.2016 Technická pomoc - čerpání vody

v úterý ráno 13.07.2016 v 0:13 byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje k čerpání vody na čistírnu odpadních vod v Nedakonicích  DA 8-L1Z: A30 v počtu 6 osob.

 

Po vyhlášení poplachu pomocí SMS rozeslaných na mobilní telefony členům jednotky z KOPIS HZS Zlínského kraje vyjela jednotka s technikou DA8-L1Z: Avia v počtu 1+6 do objektu ČOV Nedakonice k čerpání vody. Při příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v důsledku výpadku dodávky el. energie do areálu ČOV a trvajícím intenzivním dešťovým srážkám došlo k naplnění technologie ČOV vodou a hrozilo bezprostřední zaplavení objektu ČOV vodou přiváděnou kanalizační sítí. Jednotka na odčerpávání vody nasadila přenosné motorové kalové čerpadlo se spalovacím motorem a zahájila přečerpávání vody do místního vodního toku Dlouhá řeka. Čerpání bylo ukončeno v 6:05 po obnovení dodávky el. energie do areálu ČOV, kdy byla spuštěna technologie ČOV.